Nie zemsta, ale przebaczenie

W niebie | Słowo Boże