30/4/2016

Już po raz kolejny w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2016 roku, w warszawskim Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska (ul. Marsa 56/62) odbywają się Rekolekcje Nowej Ewangelizacji, które prowadzi o. James Manjackal. Wydarzeniu patronuje Dwumiesięcznik o Aniołach i Życiu Duchowym „Któż jak Bóg”. Obok ołtarza stoi św. Michał w znaku figury z Groty Objawień na Gargano. Anielskie stoisko przyciąga tłumy tych, co kochają Michała. W dniach charyzmatycznych rekolekcji można przyjąć Szkaplerz św. Michałą Archanioła.

więcej »
30/4/2016

Po zimowej przerwie kontynuowana jest rozbudowa kościoła. Obecnie trwają prace przy powiększaniu zakrystii.
W piątek, 29 kwietnia br. wykonana została bardzo skomplikowana operacja budowlana: wieża kościoła konstrukcji betonowej o wysokości 27 m., zwieńczona została drewnianą kopułą o wysokości 4.50 m. i krzyżem 2.70 m. Konstrukcja kopuły wykonana jest z drewna modrzewiowego i pokryta blachą tytanowo-cynkową. 

więcej »
29/4/2016

Maj – to dla wielu młodych czas podejmowania życiowych decyzji. Pomocą może być weekend spędzony z Panem Bogiem i wartościowymi ludźmi. Jeśli chcesz poświęcić dwa dni modlitwie o rozeznanie swej drogi życiowej, ciekawym rozmowom, spotkaniu ze Słowem Bożym, czy po prostu potowarzyszyć klerykom w ich codziennym życiu – przyjedź do Krakowa!

więcej »
29/4/2016

XXI Kapituła Generalna Księży Michalitów, obradująca w kurii generalnej w Markach k/Warszawy, w dniu 25 kwietnia br. dokonała wyboru nowego Przełożonego Generalnego. Został nim ks. Dariusz Wilk CSMA.

więcej »
27/4/2016

Ostatni dzień obrad XXI Kapituły Generalnej rozpoczął się Jutrznią, której przewodniczył ks. Jan Typa z delegatury karaibskiej. W porannym rozważaniu nawiązał do słów papieża Franciszka, który w czasie spotkania z przełożonymi generalnymi zakonów męskich w dniu 29 listopada 2013 roku, zachęcił, by konsekrowani obudzili świat i byli świadkami odmiennego sposobu myślenia, działania i życia. Modlitwę zakończyła Koronka Uwielbienia Boga ze św. Michałem Archaniołem i chórami anielskimi.

więcej »
26/4/2016

Dzień rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. Stanisława Friede – przełożonego wiceprowincji niemiecko-austriackiej. Ks. Claudio Figuaredo, michalita z Paragwaju w swojej homilii wyraził wdzięczność za dar powołania do kapłaństwa i Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Po śniadaniu odbyło się kolejne zebranie plenarne, któremu przewodniczył nowy Przełożony Generalny ks. Dariusz Wilk. Po przyjęciu protokołu odczytano list Księdza Biskupa Józefa Dąbrowskiego CSMA – biskupa pomocniczego Diecezji London w Kanadzie.

więcej »
26/4/2016

XXI Kapituła Generalna wybrała nowy Zarząd Zgromadzenia Michalitów:

wikariusz generalny – ks. Rafał Kamiński
radca i ekonom generalny – ks. Jerzy Sosiński
radca generalny – ks. Marek Czaja
radca generalny – ks. Stanisław Kilar.

Dziękujemy za modlitwę i prosimy o dalsze wołanie do Ducha Świętego.

więcej »
25/4/2016

Ojcowie Kapitulni proszą o dalszą asystencję w modlitwie by Duch św udzielił swego światła do odczytania odwiecznych wyroków Bożych. "Panie, który znasz przyszłość i znasz serca wszystkich, wskaż tego, którego wybrałeś" (por Dz 1, 24). Maryjo, stolico mądrości, módl się za nami. Święty Michale, broń nas w walce!

więcej »
24/4/2016

Życie wspólne, krzewienie kultu św. Michała Archanioła oraz misja wychowania to niektóre z licznych tematów, które podejmowano podczas pracy w komisjach kapitulnych. Współbracia z troską i zaangażowaniem dzielili się wszystkim, co stanowi ich codzienność w różnych zakątkach świata. Wyrażono radość z wielkich dzieł Boga dokonanych przez posługę michalitów. Doceniono pracę wszystkich członków Zgromadzenia pracujących na różnych polach działalności formacyjnej i apostolskiej. Sformułowano propozycje wniosków, uchwał i sugestii, które zostaną poddane dyskusji na zebraniach plenarnych. 

więcej »
23/4/2016

Trwa napełnianie się Duchem, którego niż inne dary Ojciec z nieba daje wszystkim, którzy Go proszą (por. Łk 11, 13). Z troską o Bożą chwałę i dobro Zgromadzenia ojcowie kapitulni kontynuowali dzisiaj spotkania w grupach. W oparciu o „Instrumentum laboris” formułowano propozycje uchwał, zaleceń i sugestii na późniejsze zebrania plenarne. Na spotkaniu roboczym zebrała się także komisja wniosków.

więcej »

Strony