ŻAL ZA GRZECHY – czyli, nie wyciskaj, spowiedniku, żalu z penitenta!

W niebie | Kierownictwo duchowe