Erygowanie Domu Zakonnego w Eitorf, Niemcy

MICHALICI

VII Festiwalu Piosenki Religijnej „Któż jak Bóg” - zaproszenie

MICHALICI

Chwile z błogosławionym Bronisławem "Momentos con el beato Bronislao"

MICHALICI

Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal ŁOSZYCA 2018

MICHALICI

Projekt: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym"

MICHALICI