XXXIV PPMoTNP - Dzień 8

Relacja z ósmego dnia pielgrzymki

Ósmy dzień to odcinek z Ostrowca Świętokrzyskiego do Włostowa. We Włostowie jak co roku Mszy św. przewodniczyli prymicjanci. W tym roku byli to ks. Aleksander Oszmianczuk CSMA i ks. Patryk Łapa CSMA.