17

MARZEC

Erygowanie Domu Zakonnego w Eitorf, Niemcy

W czasie trwania wizytacji kanonicznej 26 lutego 2018 r. ojciec generał Dariusz Wilk CSMA dokonał erygowania nowego domu zakonnego w Eitorf, przynależącego do wiceprowincji niemiecko-austriackiej „Rosa Mistyca”.

Akt erygowania rozpoczął się uroczystą mszą świętą, podczas której Ojciec Generał poświęcił nową kaplicę domową, przyjął przysięgę od nowego przełożonego domu ks. Jana Mikruta CSMA  i erygował nowy dom zakonny.  

W uroczystości uczestniczyli także współbracia: z Wiednia – ks. Andrzej Kunkel, z Kolonii – ks. Piotr Piątek, z Buschhoven – przełożony wiceprowincji ks. Stanisław Friede, ekonom generalny ks. Jerzy Sosiński oraz domownicy: ks. Leslaw Kunc, nasz senior ks. Gotfryd Niemczyk, ks. Jan Mikrut i ks. Zbigniew Kopiniak.

Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem i braterskim spotkaniem. Mamy nadzieję, że nowo otwarty Dom Zakonny w Eitorf będzie służył wspólnocie zakonnej, a także wspólnocie parafialnej, ku jeszcze lepszej służbie Bogu i człowiekowi i wypełnianiu charyzmatu naszego Ojca Założyciela błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza.