Chwile z błogosławionym Bronisławem "Momentos con el beato Bronislao"

MICHALICI facebook twitter

13-02-2018

Wychowanie człowieka na dobrego chrześcijanina i użytecznego obywatela było pragnienem błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza. Ta idea wychowania określona przez niego w tak prosty sposób, pozwala odkryć jego ogromny wysiłek doprowadzenia innych do świętości. Wybrane teksty z działalności pisarskiej, które pozostawił, wydane w Paragwaju pod tytułem Momentos con el beato Bronislao, przybliżają nam ten trud. 

Krótkie przemyślenia błogosławionego Założyciela michalitów na każdy dzień, które zebrali klerycy michaliccy z Ñemby tworzą omawianą książkę składającą się z kilku części, wydawałoby się odmiennych tematycznie. Jednak tak nie jest. Myśli na każdy dzień są poprzedzone wiążącymi opowiadaniami inspirowanymi z życia ks. Bronisława Markiewicza i upiększone rycinami. W obydwu przypadkach ich autorami są osoby z Kontynentu Nadziei. 

Umieszczona nowela Józefa Korzeniowskiego Panna postępowa, zaprasza do zastanowienia się nad pewnym okresem życia młodego Bronisława. W opinii Marii Winowskiej, opisującej życie i działalność ks. Markiewicza, to właśnie ta nowela mogła wpłynąć na jego powrót do praktyk religijnych, które Bronisław jako młody człowiek zaniedbał przez ponad półtora roku. 
Czytelnik ma możliwość poznać głębiej michalicki charyzmat, który na łamach „Powściągliwości i Pracy” przedstawiali różni autorowie, zamieszczony na końcu książki. Powyższe opracowania, zostały zebrane przez ks. Dr. Romana Majkę i przetłumaczone na języch hiszpański.
Ogromnie cieszy fakt, że po przetłumaczeniu dzieł ks. Markiewicza na język hiszpański, książka ta rozpoczyna jakby drugi etap w poznawaniu tego charyzmatycznego pasterza, wychowawcy i wielkiego patrioty, etap, któremu początek dają osoby z Ameryki Południowej. 
Pozycja zachęca do przemyślenia jej zawartości podczas podróży, oczekując na rozpoczęcie zebrania, w kolejce do lekarza lub w chwili niepewności.

Ks. Zdzisław Urbanik