PEWEL ŚLEMIEŃSKA – Parafia pw. MB Królowej Polski

Pewel Ślemieńska to niewielka wieś malowniczo położona u podnóża Beskidu Żywieckiego, nieopodal wzbijających się ku niebu szczytów Pilska i Babiej Góry. Otaczające ją beskidzkie wzgórza porośnięte gęstymi lasami, wyrzeźbione siłą górskich potoków, tworzą tu  piękny i niepowtarzalny krajobraz. 

W centrum miejscowości znajduje się murowany kościół, w pobliżu są szkoła i remiza strażacka, a gdzieniegdzie można jeszcze spotkać wiekowe kapliczki. Do najstarszych należy kapliczka Trzeciego Upadku Chrystusa z 1818 r. usytuowana na wzgórzu Czerwienicy, a jeszcze wyżej, na tzw. Groniu, stoi drewniana kapliczka Najświętszej Maryi Panny, która kryje kamienną stellę z drugiej połowy XIX wieku. W dole miejscowości można natomiast nawiedzić starą dzwonnicę, czyli kapliczkę Maryi Królowej Polski, stojącą na miejscu dawnego drewnianego kościoła, który przez lata służył miejscowemu ludowi. To właśnie przy tej kaplicy kardynał Adam Stefan Sapieha dekretem z 28 sierpnia 1946 r. ustanowił Pewel Ślemieńską odrębnym rektoratem parafii w Rychwałdzie i powierzył opiece duszpasterskiej ojców franciszkanów. 30 grudnia 1961 r. patronką rozbudowanej kaplicy została ustanowiona Matka Boża Królowa Polski. Stąd 3 maja co roku jest dniem odpustu parafialnego. 

Przy kaplicy rozwijało się prężnie życie duszpasterskie, a w sercach wiernych i duszpasterzy rosło pragnienie budowy murowanego kościoła. W czerwcu 1968 r. po raz pierwszy w historii rektoratu odbyły się misje święte, które przygotowywały mieszkańców do Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Na zakończenie uroczystości  Nawiedzenia do Pewli Ślemieńskiej przybył kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież – Jan Paweł II, który życzliwie wsparł myśl budowy nowej świątyni. 22 października 1977 r., po wielu latach starań, władze państwowe wyraziły zgodę na rozpoczęcie budowy murowanej świątyni. Od tego czasu wydarzenia potoczyły się już szybko: w czerwcu 1978 r. został poświęcony plac pod nowy kościół, a już jesienią stanęły fundamenty i ściany kościoła. 22 września 1979 r. pod przewodnictwem biskupa Stanisława Smoleńskiego parafia przeżywała uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

W lipcu 1982 r. rektorat w Pewli Ślemieńskiej został oddany w opiekę duszpasterską kapłanom ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kardynał Franciszek Macharski, mając na uwadze dobro duchowe wiernych, w porozumieniu z władzami Zgromadzenia św. Michała Archanioła, z 1 września 1983 roku wydał dekret erygujący samodzielną parafię pod wezwaniem NMP Królowej Polski, wydzielając ją z parafii macierzystej św. Mikołaja w Rychwałdzie. Pierwszym proboszczem został ks. Tadeusz Stawiarski CSMA, który dokończył budowę świątyni i zatroszczył się o jej wystrój. Gorliwie też dbał o rozwój duchowy parafian, otaczając opieką szczególnie dzieci i młodzież. Po jego nagłej śmierci w 1989 r., kolejnym proboszczem został ks. Józef Różycki CSMA, który kontynuował michalicką pracę duszpasterską, a także wraz z parafianami rozbudował plebanię oraz kaplicę cmentarną. To duchowe i materialne dzieło pierwszych michalitów na pewlańskiej ziemi kontynuują teraz ich następcy.

Pewlańska ziemia, urokliwa pięknem przyrody, bogata jest też w powołania kapłańskie i zakonne. Z parafii pochodzi czterech ojców franciszkanów (m.in. o. Zdzisław Kijas), a także czterech michalitów: ks. Krzysztof Kuźnik, ks. Sylwester i ks. Rafał Szwajcowie oraz kl. Kamil Widuch. Żywa jest myśl bł. Bronisława Markiewicza, który w 2008 r. został patronem tutejszej szkoły. Jego duchowi synowie nadal troszczą się o dobro powierzonego sobie ludu.

Duszpasterze:

Ks. Stanisław Słowiński – proboszcz
Ks. Krzysztof Pelc 

Festyn parafialny i Święto Szkoły w Pewli Ślemieńskiej

PEWEL ŚLEMIEŃSKA – Parafia pw. MB Królowej Polski

Wizytacja w Pewli Ślemieńskiej

PEWEL ŚLEMIEŃSKA – Parafia pw. MB Królowej Polski

Rekolekcje ze św. Michałem Archaniołem

PEWEL ŚLEMIEŃSKA – Parafia pw. MB Królowej Polski