Komunikat o błędzie

Notice: Undefined variable: output w business_breadcrumb() (linia 26 z /home/michalici/ftp/newDrupal/sites/all/themes/business/template.php).

Pismo Rektora Sanktuarium Św. Michała Archanioła, Ks. Władysława Suchego

czytaj tłumaczenie

Bazylika Sanktuarium Św. Michała

 

 

Do Przełożonego Generalnego

Zgromadzenia Św. Michała Archanioła,

Przew. Ojca Kazimierza Radzika

Al. M. J. Piłsudskiego 248/252

05-261 Marki

Polska

 

Najprzewielebniejszy Ojcze,

z czcigodnej Groty z Gargano, szczególnie wybranej przez naszego Niebiańskiego Patrona jako Jego główna ziemska siedziba w Kościele Zachodnim, przesyłamy życzenie pokoju i wszelakiego Bożego błogosławieństwa.

My, Twoi duchowi synowie, powołani za szczególną łaską Pana prowadzić to nadzwyczajne Sanktuarium, nie przestajemy wznosić ku Bogu Wszechmogącemu, za pośrednictwem najpotężniejszego Bożego Ministra, zwycięzcę szatana, gorliwe modlitwy, aby zachował i strzegł naszą rodzinę zakonną, którą dał Kościołowi świętemu dla dobra dusz ludzkich, nasz umiłowany Założyciel, Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz.

Zwalczać pokusy Złego, ukazywać wszystkim ludziom ojcowskie oblicze Boga Ojca, który oczekuje swoje Dzieci z otwartymi ramionami, by ich obdarować przebaczeniem i miłością, podnosić na duchu osoby dotknięte cierpieniem i umacniać te, które wątpią i są przerażone burzliwymi kolejami życia, jest zasadniczym zadaniem, które codziennie wypełniamy naszą kapłańską posługą, sami z siebie słabi, ale umacniani pewnością, że św. Michał Archanioł doda nam odwagi i nas wesprze. Najprzewielebniejszy Ojcze, widzimy to po owocach dzieł Bożych, które dokonują się poprzez nasze posługiwanie: iluż to grzeszników otrzymuje przebaczenie grzechów i powraca do swoich domów w pokoju serca; iluż to wątpiących umocniło się w wierze; iluż to cierpiących doznało pocieszenia; ileż to duchowych ran zostało uleczonych! Jest to łaska Pana, Kochającego Ojca, której rozdzielanie przypadło nam w udziale, co poczytujemy sobie za szczególny przywilej. Modlimy się zatem, abyśmy mogli Mu należnie dziękować za ten niebywały dar, którym ubogacił całe nasze Zgromadzenie.

Czasy w których przyszło nam żyć i pracować są trudne. Do problemów, które atakują sferę codziennego życia i które zmuszają wielu braci zmierzyć się ze starymi i nowymi biedami, dołącza się relatywistyczny i samolubny egoizm, owoc diabelskich knowań, który niszczy wiarę, pozbawia ludzi woli życia, podkopuje ufność do Boga, Miłosiernego Ojca, który nas kocha i wszystko prowadzi jedynie ku naszemu dobru. Zatem ponownie jawi się ogromna potrzeba przemożnej interwencji ze strony Archanioła w obronie praw Boga, który jest nieskończoną miłością, najwyższym dobrem i Ojcem pełnym czułości.

Pewność, że Zło nie przezwycięży i że „św. Michał Archanioł nieustannie czuwa nad swoim ludem” promieniuje z Gargano i z innych licznych sanktuariów i miejsc kultu Jemu poświęconych, ale potrzeba by tę pewność wspierać i wzmacniać. Potrzeba, aby św. Michał Archanioł „wyszedł” i poszedł między lud, by spotkał strapionych aby ich pocieszyć, wątpiących aby ich umocnić, rozpaczających aby napełnić ich nową nadzieją. Toteż przychylając się do próśb i zaproszeń, które napływają do nas, nasza michalicka Rodzina, księży i sióstr, która pracuje w Sanktuarium, uważa, że światło wielkiej nadziei, które emanuje z tej Świętej Góry, powinno zstąpić na równiny i doliny, tam gdzie nie może dotrzeć bezpośrednio. Potrzeba, aby św. Michał Archanioł wyszedł symbolicznie na zewnątrz swej Świętej Groty i, wołając gromkim głosem „Któż jak Bóg!”, wyciągnął swój zwycięski miecz i zmusił do ucieczki niebezpieczne zastępy mocy ciemności, które zagrażają ludzkości.

Dlatego, Najprzewielebniejszy Ojcze Generale, powierzamy Ci Figurę naszego Wielkiego Archanioła, bardzo wierną kopię tej, która przez wieki przyciąga i pociesza ze swego „mistycznego ukrycia” na Świętej Górze Gargano, aby mogła udać się do miast i wiosek, do wspólnot Ludu Bożego, które o nią proszą i jej potrzebują, aby przed nią uklęknąć i doznać takiego samego pocieszenia, takiego samego odczucia przebaczenia i bezpieczeństwa, jakiego doznaje się w tym Świętym Miejscu.

Zechce Najprzewielebniejszy Ojciec Generał, według swojej przezornej mądrości, udostępniać ją wszystkim, którzy o nią poproszą, by mogli modlić się u jej stóp, by odnajdywali wiarę i nadzieję oraz pewność, że istnieje Bóg, który bezgranicznie kocha nas i strzeże od wszelkiego zła. Jeśli chodzi o nas to nie przestaniemy codziennie ofiarowywać naszemu św. Michałowi wszystkie uderzenia serca i modlitwy, które ta Figura wywoła, pewni, że św. Archanioł przyjmie je jako cenny dar, i jako miłe i wonne kadzidło zaniesie przed Oblicze Boskiego Majestatu, przed którym on sprawuje służbę uwielbienia i chwały oraz służy ludziom pomocą.

Zechce Ojciec Generał przyjąć nasze synowskie wyrazy wdzięczności za to wspaniałe dzieło peregrynacji. Prosimy serdecznie o modlitwę i błogosławieństwo.

 

Monte Sant’Angelo, 8 kwietnia 2013 r.

Ks. Władysław Suchy CSMA

Rektor Sanktuarium