Czy czuje się wniebowzięty?

W niebie | Słowo Boże