„Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami”.

Ks. Marcin Różański CSMA

„Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego

Gorliwość o dom Twój pożre Mnie

Rabbi dobrze, że tu jesteśmy