„Kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”

Ks. Marcin Różański CSMA

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego

Gorliwość o dom Twój pożre Mnie

Rabbi dobrze, że tu jesteśmy