Bóg się nie obraża! Wielkopostne przesłanie dla grzeszników

Jestem czwarty

Wielkopostna lekcja: być jak ojciec

Potrzebujesz nawozu! Wielkopostna lekcja o okazjach do nawrócenia

Wielkopostna lekcja z góry Tabor.

Medytacja wielkopostna o trzech warstwach człowieczeństwa

Emmanuel – Bóg z nami

Prosta droga do świętości

Słowo na pustyni

„Quo vadis?” – ważne pytanie na drodze do Nieba