Oto mój Syn umiłowany

Jestem czwarty

Syn na zawsze

Czy Bóg mnie kocha?