Emmanuel – Bóg z nami

Jestem czwarty

Prosta droga do świętości

Słowo na pustyni

„Quo vadis?” – ważne pytanie na drodze do Nieba

Medytacja o korzeniu zła w Tobie

Dokąd zmierzam? Medytacja o grzechu

Podejmij wyzwanie! Medytacja o Bożym zaproszeniu

Oto mój Syn umiłowany

Syn na zawsze