Projekt: Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym

MICHALICI

Erygowanie Domu Zakonnego w Eitorf, Niemcy

MICHALICI

Rekolekcje zakonne na Pacyfiku

MICHALICI

Święto Miłosierdzia Bożego z Nuncjuszem Apostolskim - Mińsk Łoszyca

MICHALICI

Zakończenie rekolekcji zakonnych na Pacyfiku

MICHALICI

Trwa spotkanie wyższych przełożonych michalickich

MICHALICI