Rekolekcje trzeźwościowe – „W wolności nadzieja”

Od 19 do 21 października odbywały się 13 rekolekcje trzeźwościowe przy Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. B. Markiewicza w domu rekolekcyjnym sióstr michalitek w Miejscu Piastowym.

Mając na uwadze 40 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, ale również 13 rocznicę Jego odejścia do Domu Ojca, cała wspólnota rekolekcyjna powierzyła się Jego wstawiennictwu u Pana Boga. Pod przewodnictwem ks. Marka Posełkiewicza 280 osób, w tym ponad 50 dzieci i ponad 20 osób w grupie młodzieżowej, w refleksji i w modlitwie zgłębiało temat rekolekcji: „W wolności nadzieja”. Grupą dzieci i młodzieży zajmowały się siostry michalitki na czele z siostrą Mariolą i siostrą Józefiną. Z pomocą – przede wszystkim sakramentalną – przybyli kapłani: ks. Paweł Wojakiewicz i ks. Krzysztof Szary. W rekolekcyjną spowiedź świętą zaangażowało się 8 kapłanów ze Wspólnoty Domu Macierzystego. Ponieważ wiele osób potrzebowało również noclegów, dlatego trzeba było korzystać z internatu MZSP.

Wyjątkowym wydarzeniem w czasie rekolekcji było odwołanie się do przeżyć duchowych dzieci, które w swoich miniświadectwach opowiadały o pomocy św. Michała Archanioła, jakiej doświadczają w życiu. Nad ich wzruszającymi świadectwami i zrozumiałą oraz bardzo przemawiającą prezentacją czuwali: Anna i Robert Puchalscy. Na uwagę zasługuje zaangażowanie członkiń zespołu Gloria, które – pomimo nowych zajęć (studia, praca) – zaangażowały się w oprawę muzyczną rekolekcji. Bardzo wyraźnie zaznaczyła swój udział diakonia muzyczna, działająca przy Sanktuarium od początku lipca, pod opieką muzyczną Oli Puchalskiej. Kolejny raz Stowarzyszenie Powściągliwość i Praca, na czele z odpowiedzialnymi za organizację tych rekolekcji: Jolantą i Krzysztofem Bębnami, doświadczyli łaski Bożej, która towarzyszyła w trudzie przygotowania i przeprowadzenia tego niezwykłego czasu. Oby odwoływanie się do wstawiennictwa Patronów tych rekolekcji: św. Michała Archanioła, św. Jana Pawła II, błogosławionych kapłanów: ks. Jerzego Popiełuszki i ks. Bronisława Markiewicza oraz Sług Bożych: kard. Stefana Wyszyńskiego i ks. Franciszka Blachnickiego jeszcze bardziej umocniło podejmowane wysiłki w charyzmacie michalickim na rzecz uwolnienia od uzależnień i zniewoleń.   

Ks. Jan Seremak CSMA