Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Robotników Solidarności 

17 listopada przed Mszą św. o godz. 19.00 do Sanktuarium św. Michała Archanioła i błogosławionego ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym został uroczyście wniesiony obraz Matki Bożej Robotników Solidarności, w asyście dwóch szczególnych znaków: relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz repliki krzyża nowohuckiego z lat osiemdziesiątych, związanego z wysiłkami mieszkańców Nowej Huty, domagających się budowy nowej świątyni.  

Każdego roku, w trzecią sobotę i niedzielę września, odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Po raz pierwszy zorganizowana została w 1983 r. przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę dla robotników Huty Warszawa. W 1984 r. artysta z Podlasia – malarz Maciej Artur Chaciej wykonał obraz nazwany przez błogosławionego ks. Jerzego „Matką Boską Robotników Solidarności”. Obraz przez kilka lat był przechowywany na Jasnej Górze, by potem towarzyszyć kolejnym Regionom Związku w Pielgrzymkach Ludzi Pracy. W tym roku, od września, obraz ten odbywa peregrynację po regionie podkarpackim. Ponieważ od wielu lat Solidarność Podkarpacka modli się w intencji Związku Robotniczego i w intencji Ojczyzny podczas sierpniowego czuwania fatimskiego na „Górce” w Miejscu Piastowym, wybór tutejszego Sanktuarium na trasie peregrynacji obrazu jest jak najbardziej właściwy.

Przez cały tydzień – szczególnie podczas wieczornego nabożeństwa – będzie podejmowana modlitwa w intencji naszej Ojczyzny oraz o błogosławieństwo Boże dla pracujących. Obecność wizerynku Maryi wspaniale harmonizuje również z charyzmatem pozostawionym przez błogosławionego ks. Br. Markiewicza, dla którego problemy świata robotniczego były bardzo bliskie. Oby „naczynia” naszych rodzin i „naczynie” Związku Robotników oraz Ojczyzny – jak podkreślił to podczas homilii ks. Jan – dzięki opiece Matki Bożej, były zawsze wypełnione Ewangelią i Prawem Bożym, gotowe na przyjecie wymagań tego Prawa. 

ks. Jan Seremak CSMA