"Otoczmy kapłanów modlitwą różańcową" - Maria Wacholc

Od modlitewnego wsparcia kapłanów zależy skuteczność ich posługi. „Wielkość kapłańskiego posługiwania – podkreśla abp Józef Michalik – nie opiera się na ludzkiej mądrości i strategii, ale płynie z łaski Bożej, którą ktoś musi wyjednać, uprosić, a niekiedy okupić ofiarą”.

Życie kapłana jest ofiarą złożoną Chrystusowi, a dla ludzi jest ono darem Bożym. Gdybyśmy byli pozbawieni kapłana, nie mielibyśmy Eucharystii, nie moglibyśmy pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty, chorzy nie mogliby otrzymać sakramentu namaszczenia. Nie byłoby głoszone Słowo Boże. Bylibyśmy pozbawieni wielu dóbr duchowych. Jak wielkim darem dla ludzi jest kapłan, najlepiej wiedzą ci, którzy przez lata pozbawieni byli duszpasterza...

Rozumienie potrzeby modlitwy za kapłanów nie jest w Kościele zjawiskiem powszechnym. Wierni uważają najczęściej, że to duszpasterze mają obowiązek modlić się za nich. Nie uświadamiają sobie, że oni również powinni wspierać swoją modlitwą księży i nie tylko tych, którzy im posługują, ale wszystkich. Każdy, kto należy do Kościoła powinien czuć się za niego odpowiedzialny.

Książka porusza następujące zagadnienia szczegółowe:

  • kim jest kapłan;
  • co o kapłaństwie mówi liturgia święceń;
  • o godności kapłana – szafarz Bożych tajemnic (o posłudze sakramentalnej), siewca Słowa Bożego;
  • o potrzebie modlitwy za kapłanów i o nowe powołania;
  • różaniec w intencji kapłanów i Nowenna Pompejańska – o potędze modlitwy różańcowej, jak odmawiać różaniec i Nowennę Pompejańską oraz rozważania tajemnic różańcowych za kapłanów i o nowe powołania.

Ks. Sylwester Łącki CSMA

-------------------------------------

Książkę „Otoczmy kapłanów modlitwą różańcową”
(format 12 cm na 16,5 cm, oprawa miękka, klejona, stron 144)
można zamówić pod następującym adresem:

Wydawnictwo Michalineum
Al. J. Piłsudskiego 248/252 Marki
tel.: (22) 781 14 20; faks: (22) 771 36 15
e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl
www.michalineum.pl