Nowi licencjonowani krótkofalowcy z michalickiej szkoły

Trzech uczniów michalickich szkół w Markach: Bartek i Janek z gimnazjum i Maciej z siódmej klasy podstawówki 12 maja zdało egzamin na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Świadectwo takie pozwala na wystąpienie o pozwolenie radiowe i uzyskanie unikanego na skalę światową znaku np. SP5MGS. Pozwala także legalnie używać urządzeń nadawczych na wielu pasmach oraz wprowadza do bardzo ciekawego świata radia. Rozwija wiedzę i umiejętności w zakresie fizyki (budowanie i doskonalenie urządzeń oraz anten), informatyki (trzeba napisać sporo programów np. do obsługi rotora anteny) oraz kompetencje interpersonalne i językowe (łączności z ludźmi z całego świata).

Egzamin jest egzaminem państwowym, a uprawnienia nadawane dożywotnio i respektowane niemal na całym świecie.

Do nauczenia się na egzamin jest kilkaset pytań, z których odpowiada się później na kilkadziesiąt wylosowanych. Po egzaminie pisemnym (teście) przychodzi czas na egzamin ustny. Uczniowie przeszli przez oba etapy pomyślnie. Bartek i Janek mówili, że tym razem bardziej się stresowali niż przed egzaminem gimnazjalnym, który niedawno zdawali.