Niezwykła pielgrzymka

Peregrynacja figury św. Michała Archanioła z Góry Gargano uruchomiła wspaniale kult Patrona michalitek i michalitów. Znak figury okazał się dla wielu wiernych, uczestniczących w celebracjach peregrynacyjnych znakiem błogosławionym. Również w Sanktuarium w Miejscu Piastowym kopia figury św. Michała Archanioła  z Góry Gargano, która w pierwszych miesiącach peregrynacji wędrowała po Polsce, stała się dla pielgrzymów bardzo bliska. Podjęto więc decyzję, aby w budowanej nowej kaplicy św. Michała Archanioła,  przy kościele na „Górce”, umieścić w przyszłości taką samą figurę z niewielkimi zmianami w ubiorze św. Michała Archanioła oraz z herbem michalickim.

Wyrzeźbienie figury zlecono rzeźbiarzowi z Wrocanki Józefowi Łęckiemu. 21 listopada z wyrzeźbioną figurą, trzech michalitów: ks. Antoni Obrzut, ks. Antoni Tyniec, ks. Jan Seremak razem z kierowcą Piotrem Frydrychem udali się do Sanktuarium na Górze Gargano. Przed wyjazdem wspólnota michalicka Domu Macierzystego, świadoma ważnej „misji” wyjeżdżających, zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie.

Na trasie pielgrzymiej był pobyt u michalitów w Wiedniu, którzy z radością przyjęli wiadomość o nowej figurze Patrona michalitów, podejmując wspaniałym przyjęciem pielgrzymujących współbraci. Po całodniowym podróżowaniu, późnym wieczorem 22 listopada, pielgrzymujący dotarli na Monte Sant' Angelo witani serdecznie przez Rektora Sanktuarium ks. Władysława Suchego i pozostałych współbraci.

Następnego dnia – przy udziale michalitek i michalitów oraz świeckich współpracowników – wniesiono nowo wyrzeźbioną figurę do Groty św. Michała Archanioła, w której znajdowała się przez trzy dni. Wspólnota michalicka we Włoszech podjęła się zrobienia formy tej figury, aby później wykonywać odlewy tego znaku, a następnie wykona polichromię oraz miecz i koronę.

W okresie wiosennym figura będzie przewieziona do Rzymu, z intencją poświęcenia jej przez Ojca Świętego. Kardynał Konrad Krajewski, który w tych dniach pielgrzymował do Groty św. Michała Archaniola, wskazał możliwości uzyskania takiego poświęcenia. Przy swoistym renesansie kultu św. Michała Archanioła jaki obserwujemy podczas peregrynacji Jego figury, towarzyszy tym wydarzeniom nadzieja umieszczenia tego pięknego znaku w nowej kaplicy w Sanktuarium na „Górce” w Miejscu Piastowym w wigilię Uroczystości św. Michała Archanioła, 28 września 2019 roku, po wieczornej procesji drogami Miejsca Piastowego, co od kilku lat stało się już tradycją. Oby zamysły Pana Boga, które mamy nadzieję w wierze rozeznajemy i realizujemy, stały się powodem radości duchowej całej Rodziny michalickiej w dniu patronalnym 29 września 2019 roku.

ks. Jan Seremak CSMA