25-lecie "Któż jak Bóg"

W uroczystość św. Marka Ewangelisty miały miejsce uroczyste obchody 25-lecia działalności dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”. Wśród zaproszonych gości w Kurii Generalnej był ks. Marian Polak, założyciel czasopisma, którzy przez 11 lat pełnił funkcję redaktora naczelnego.

Obchody rozpoczęła msza święta, której przewodniczył ksiądz generał Dariusz Wilk, a homilię wygłosił ks. Rafał Szwajca. Podczas podziękowań podkreślano rolę, jaką odegrało obranie św. Michała Archanioła na głównego patrona czasopisma, dzięki czemu może ono docierać do szerokiego grona odbiorców od wielu lat.

Po mszy świętej wręczono pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za wieloletnią współpracę księdzu rektorowi Kazimierzowi Radzikowi, ks. Henrykowi Skoczylasowi, ks. Marianowi Polakowi oraz księdzu generałowi Dariuszowi Wilkowi.

Spotkanie odbyło się w dużym gronie redaktorów, przyjaciół, autorów oraz współpracowników czasopism „Któż jak Bóg”, a także „The Angels”.